Klíčové hodnoty

Klíčové hodnoty společnosti
Green Hill Investments, s.a.

„Všechno je v mysli. Tady všechno začíná.“

Jaká je naše firemní vize?

Všechno je možné.

Jaký je náš cíl?

Naším cílem je přinést klientům do života více
jistoty a klidu při nacházení jejich vysněného
domova a investičních příležitostí.

Jaká je naše úspěšná definice?

Žít a pracovat dle našich klíčových hodnot.

Jaké jsou naše klíčové hodnoty?

Hlavní zásady jak společně pracujeme.

Kolik je klíčových hodnot?

8

Naše klíčové hodnoty:

1) Zaměření na klienta 

2) Provozní dokonalost 

3) Ambiciózní cíle 

4) Zpětná vazba 

5) Závazek k lidem 

6) Pozitivní energie 

7) Odpovědnost 

8) Ziskovost

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH HODNOT

1) ZAMĚŘENÍ NA KLIENTA

Klienty vnímáme stejně jako přátele, kteří přicházejí
k nám domů. Všechna naše rozhodnutí a kroky
jsou motivovány snahou, aby se s námi naši klienti
cítili výborně.

2) PROVOZNÍ DOKONALOST

Usilujeme o dokonalost. Děláme vše, co je potřeba

k tomu, abychom byli lepší. Práci, kterou děláme,

odvádíme minimálně na 100%.

3) AMBICIÓZNÍ CÍLE

Věříme, že všechno je možné. Stanovujeme si ambiciózní cíle, dáváme najevo respekt a odměňujeme svědomitost a dlouhodobou spolupráci.

4) ZPĚTNÁ VAZBA

Věříme v přímou a upřímnou zpětnou vazbu a vždy jsme připraveni ji přijmout, stejně jako ji komukoliv dát. V případě zpětné vazby jsme otevření nápadům a návrhům řešení.

5) ZÁVAZEK K LIDEM

Věříme v pozitivní záměry našich lidí, podporujeme je a dáváme jim možnost růstu a odpovědnosti.

6) POZITIVNÍ ENERGIE

Vedeme své týmy s pozitivní energií, umíme povzbudit ostatní, nemáme rádi, když něco nejde. 

7) ODPOVĚDNOST

Děláme to, co říkáme. Jednáme jako vlastníci, je na nás spolehnutí.

8) ZISKOVOST

Zisk bereme jako nástroj k naplnění naší vize.

„Klíč k Vaší budoucnost je v naší každodenní činnosti.“

Autora můžete poznat v naší kanceláři